รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

TWMC - Thailand World Music Championships / BCT - Band Competition of Thailand / NCBR - NakhonChaiBurin

 

วงโยธวาทิต ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

รหัส ชื่อ-นามสกุล WMBO ID. รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
JP-00006   นายศรายุทธ ดวงดีทวีทรัพย์ CE0334 2564   2565               วงโยธวาทิต
JP-00008   นายชัยรัตน์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล CE0270   2565                 วงโยธวาทิต
JP-00013   นายอนุสรณ์ พรเนรมิต CE0229 2559 2565 2565               วงโยธวาทิต
JP-00021   ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล CE0325   2565                 วงโยธวาทิต
JP-00028   นายภควัฒธฬ์ ภครัตนวนิช CE0182 2561
2562
2564
  2565               วงโยธวาทิต
JP-00053   นายศราวุธ สุขุมาลินทร์ CE0235 2565   2565               วงโยธวาทิต
JP-00054   นายวัชพล วุฒิ CE0224   2565                 วงโยธวาทิต
JP-00055   ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร CE0269 2563 2565                 วงโยธวาทิต
JP-00056   นายพงษ์ศิริ ทิพย์เทียมพงษ์ CE0271   2565                 วงโยธวาทิต
JP-00057   นายศุภณัฐ เตียวต่อสกุล CE0276   2565                 วงโยธวาทิต