ระเบียบการประกวด

ระเบียบการประกวดสำหรับการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ระดับประเทศเท่านั้น
สำหรับรอบภูมิภาคให้ดูในหัวข้อแยกรายการประกวดแต่ละภูมิภาค คลิกที่นี่

Marching Field Show

MFS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Marching Field Parade

MFS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Concert Marching Arts

CMA

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Indoor Marching Arts

IMA

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Stand Still Show

SSS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Modern Concert Band

MCB

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Music Performance Showcase

MPS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

BCT Nakhon Ratchasima

BCT NAKHON RATCHASIMA

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ


สมัครเข้าร่วมประกวดฯ

สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย Band Competition of Thailand ทุกรายการได้ที่นี่