ตารางการประกวด

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
24-26 พฤศจิกายน 2566

 

วงโยธวาทิต ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

  • ดูทั้งหมด
  • รายการประกวด
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3

รายการประกวด
ลำดับ วันที่ เวลา ชื่อรายการ สถานที่
  1 กรกฎาคม 2566 00.01 เปิดรับสมัคร  
  15 กรกฎาคม 2566 24.00 ปิดรับสมัคร
1 24 พฤศจิกายน 2566 12.00 น. พิธีเปิดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
2 13.00 น. การประกวดวงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา
3 25 พฤศจิกายน 2566   Individual & Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ หน้าหอไอเฟล ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
4   Stand Still Show - รอบคัดเลือก เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
5   Indoor Marching Arts - รอบคัดเลือก
6   Marching Field Show - รอบคัดเลือก
7   Modern Concert Band - รอบคัดเลือก
8 26 พฤศจิกายน 2566   Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
9   Indoor Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
10   Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
11   Marching Field Parade - รอบชิงชนะเลิศ
12   Stand Still Show - รอบชิงชนะเลิศ
13   Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ
14   พิธีประกาศผลการประกวด

**เวลาโดยประมาณเท่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

การประกวดวงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ หน้าหอไอเฟล

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  12.00   พิธีเปืดการประกวด      
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Melodica Band Division 2
1 13.00          
2 13.10          
3 13.20          
4 13.30          
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - Melodica Band Division 1
1 13.40          
2 13.50          
3 14.00          
4 14.10          
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Marching Band Division 3
1 14.20          
2 14.30          
3 14.40          
4 14.50          
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - Marching Band Division 2
1 15.00          
2 15.10          
3 15.20          
4 15.30          
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - Marching Band Division 1
1 15.40          
2 15.50          
3 16.00          
4 16.10          วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

Individual & Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด    
Individual Marching Snare
1            
2            
3            
4            
Individual Marching Tenor
1            
2            
3            
4            
Individual Woodwinds
1            
2            
3            
4            
Individual Brass
1            
2            
3            
4            
Individual Color Guard
1            
2            
3            
4            
Ensemble Marching Snare
1            
2            
3            
4            
Ensemble Marching Bass Drum
1            
2            
3            
4            
Ensemble Woodwinds
1            
2            
3            
4            
Ensemble Brass
1            
2            
3            
4            
  00.00 จบการประกวด

 

Large Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด    
Ensemble Concert Percussion
1            
2            
3            
4            


Stand Still Show - รอบคัดเลือก
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด    
Ensemble Concert Percussion
1            
2            
3            
4            


Indoor Marching Arts - รอบคัดเลือก
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด    
Color Guard
1            
2            
3            
4            


Marching Field Show - รอบคัดเลือก
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
1            
2            
3            
4            


Modern Concert Band - รอบคัดเลือก
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
รุ่น Division 2
1            
2            
3            
4            
รุ่น Division 1
1            
2            
3            
4            
  00.00 จบการประกวด


วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
รุ่น Division 2
1 11.00          
2 11.15          
3 11.30          
รุ่น Division 1
1 11.45          
2 12.00          
3 12.30          


Marching Field Parade - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Melodica Band Division 2
1 13.00          
2 13.10          
3 13.20          
4 13.30          
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - Melodica Band Division 1
1 13.40          
2 13.50          
3 14.00          
4 14.10          
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - Marching Band Division 3
1 14.20          
2 14.30          
3 14.40          
4 14.50          
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 - Marching Band Division 2
1 15.00          
2 15.10          
3 15.20          
4 15.30          
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 - Marching Band Division 1
1 15.40          
2 15.50          
3 16.00          
4 16.10          


Indoor Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด    
Color Guard
1 16.30          
2 16.40          
3 16.50          


Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
1 17.00          
2 17.10          
3 17.20          
4 17.30          


Stand Still Show - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด    
Ensemble Concert Percussion
1 17.40          
2 17.50          
3 18.00          


Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
1 18.10          
2 18.20          
3 18.30          


พิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
1 19.00   พิธีประกาศผลการประกวดประจำปี 2565      

**เวลาโดยประมาณเท่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง