ตารางการประกวด

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
24-26 พฤศจิกายน 2566

ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

 • ดูทั้งหมด
 • รายการประกวด
 • วันที่ 1
 • วันที่ 2
 • วันที่ 3


วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดรายการประกวด
ลำดับ วันที่ เวลา รายการ สถานที่
1 วันศุกร์ ที่
24 พฤศจิกายน 2566
10.00 - 15.40 น. Individual & Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ หน้าหอไอเฟล ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
2 16.00 - 16.45 น. พิธีเปิดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
3 16.45 - 18.20 น. Large Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

 

ลำดับ วันที่ เวลา รายการ สถานที่
1 วันเสาร์ ที่
25 พฤศจิกายน 2566
10.30 - 11.40 น. การประกวดวงโยธวาทิตจังหวัดนครราชสีมา เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
2 11.50 - 14.00 น. Stand Still Show (Drumline) - รอบคัดเลือก
3 14.00 - 14.30 น. Indoor Marching Arts - รอบคัดเลือก
4 14.45 - 16.00 น. Marching Field Show - รอบคัดเลือก
5 16.00 - 17.45 น. Modern Concert Band - รอบคัดเลือก
6 18.00 - 19.00 น.


พิธีประกาศผลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

 • ประเภท Individual & Ensemble
 • ทุกประเภท รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ประเภท Stand Still Show (Drumline) มอบรางวัลตั้งแต่อันดับ 4
 • Korat Marching Band Competition

 

ลำดับ วันที่ เวลา รายการ สถานที่
1 วันอาทิตย์ ที่
26 พฤศจิกายน 2566
10.00 - 11.30 น. Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
2 11.40 - 14.40 น. Marching Field Parade - รอบชิงชนะเลิศ
3 14.40 - 15.20 น. Indoor Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
4 15.20 - 16.30 น. Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
5 16.30 - 17.30 น. Stand Still Show - รอบชิงชนะเลิศ
6 17.30 - 18.45 น. Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ
7 19.00 - 20.00 น. พิธีประกาศผลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

*รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
**เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
***ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไมมีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริงวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

Individual & Ensemble
สถานที่ หน้าหอไอเฟล ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อ-นามสกุล จังหวัด    
  Individual Marching Snare (1-3 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี      
1 10.00          
2 10.05          
3 10.10          
4 10.15          
5 10.20          
6 10.25          
7 10.30          
8 10.35          
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 10.40          
2 10.45          
3 10.50          
4 10.55          
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 11.00          
2 11.10          
3 11.15          
4 11.20          
5 11.25          
6 11.30          
7 11.35          
8 11.40          
9 11.45          
  Individual Marching Tenor (1-3 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี      
1 11.50          
2 11.55          
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 12.00          
2 12.05          
3 12.10          
  Individual Timpani (1-3 นาที / ทีม)      
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 12.15          
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 12.20          
2 12.25          
  Individual Keyboard Percussion (1-3 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 12.30          
2 12.35          
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 12.40          
2 12.45          
  Individual Woodwinds (1-3 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี      
1 12.50          
2 12.55          
3 13.00          
4 13.05          
5 13.10          
6 13.15          
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 13.20          
2 13.25          
3 13.30          
  Individual Brass (1-3 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี      
1 13.35          
2 13.40          
3 13.45          
4 13.50          
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 13.55          
2 14.00          
3 14.05          
4 14.10          
5 14.15          
6 14.20          
7 14.25          
8 14.30          
9 14.35          
10 14.40          
11 14.45          
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 14.50          
  Individual Color Guard (1-3 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี      
1 14.55          
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 15.00          
2 15.05          
  Ensemble Marching Snare (2-5 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 15.10          
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 15.17          
2 15.24          
  Ensemble Marching Tenor (2-5 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 15.31          
  Ensemble Marching Bass Drum (2-5 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 15.48          
2 15.55          

 

ลำดับ เวลา   รายการ      
  16.15   พิธีเปิดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566      

 

 

Large Ensemble - รอบชิงชนะเลิศ
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อ-นามสกุล จังหวัด    
  Ensemble Woodwinds (2-5 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี      
1 16.50          
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 16.57          
2 17.04          
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 17.11          
2 17.18          
  Ensemble Brass (2-5 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 17.25          
2 17.39          
3 17.46          
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 17.53          
2 18.00          
3 18.07          
  Ensemble Concert Percussion (2-5 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 18.14          
2 18.21          
3 18.28          
4 18.35          
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 18.42          
2 18.49          
  Ensemble Mix Instruments (2-5 นาที / ทีม)      
  รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี      
1 18.56          
2 18.03          
  รุ่นไม่จำกัดอายุ      
1 18.10          

**เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

Korat Marching Band Competition - รอบชิงชนะเลิศ (6-8 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
1 10.30          
2 10.40          
3 10.50          
4 11.00          
  วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 11.10          
  วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
1 11.20          
  วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 11.30          


Stand Still Show - รอบคัดเลือก / เฉพาะรุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ (4-7 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  Stand Still Show - Drumline      
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ)      
1 11.50          
2 12.00          
3 12.10          
4 12.20          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 12.30          
2 12.40          
3 12.50          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (คัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ 3 ทีม)      
1 13.00          
2 13.10          
3 13.20          
4 13.30          
5 13.40          
6 13.50          


Indoor Marching Arts (Color Guard) - รอบคัดเลือก / เฉพาะรุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ (4-6 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 14.00          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 14.10          
2 14.20          
3 14.30          


Marching Field Show - รอบคัดเลือก / เฉพาะรุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ (6-10 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วงเมโลดิก้า      
1 14.45          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (รอบชิงชนะเลิศ)      
1 15.00          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 15.15          
2 15.30          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 15.45          


Modern Concert Band - รอบคัดเลือก / เฉพาะรุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รอบชิงชนะเลิศ (6-10 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 16.00          
2 16.15          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 16.30          
2 16.45          
3 17.00          
4 17.15          


พิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา   รายการ      
1 18.00  


พิธีประกาศผลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

 • ประเภท Individual & Endemble
 • ทุกประเภท รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ประเภท Stand Still Show (Drumline) มอบรางวัลตั้งแต่อันดับ 4
 • Korat Marching Band Competition
   

**เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ (6-10 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 10.00          
2 10.15          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 10.30          
2 10.45          
3 11.00          
4 11.15          


Marching Field Parade - รอบชิงชนะเลิศ (6-8 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
1 11.40          
2 11.50          
3 12.00          
4 12.10          
5 12.20          
6 12.30          
7 12.40          
  วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 12.50          
2 13.00          
  วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      
1 13.10          
  วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 13.20          
  วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 13.30          
2 13.40          
3 13.50          
4 14.00          
5 14.10          
6 14.20          
7 14.30          


Indoor Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ (4-6 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 14.40          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 14.50          
2 15.00          
3 15.10          


Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ (2-4 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 15.20          
2 15.27          
3 15.34          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 15.41          
2 15.48          
3 15.55          
4 16.02          
5 16.09          
6 16.16          
7 16.23          


Stand Still Show - รอบชิงชนะเลิศ (4-7 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
Stand Still Show - Drumline
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 16.30          
2 16.40          
3 16.50          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 17.00          
2 17.10          
3 17.20          


Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ (6-10 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ชื่อการแสดง เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วงเมโลดิก้า)      
1 17.30          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3      
1 17.45          
2 18.00          
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      
1 18.15          


พิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา   รายการ      
1 19.00   พิธีประกาศผลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566    

**เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ