2024

ตารางประกวด

Band Competition of Thailand
25-27 ตุลาคม 2567
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

 • ดูทั้งหมด
 • กำหนดการ
 • วันที่ 1
 • วันที่ 2
 • วันที่ 3
วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


กำหนดการ

การประกวดระดับภูมิภาค

วันที่ เวลา รายการ สถานที่
วันที่ 27-28 เมษายน 2567 - การประกวดรอบภูมิภาค ณ จังหวัดภูเก็ต ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 - การประกวดรอบภูมิภาค ณ จังหวัดปราจีนบุรี ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
วันที่ 24 สิงหาคม 2567 - การประกวดรอบภูมิภาค ณ จังหวัดแพร่ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
วันที่ 7 กันยายน 2567 - การประกวดรอบภูมิภาค ณ จังหวัดตรัง ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
วันที่ 13 ตุลาคม 2567 - การประกวดรอบภูมิภาค ณ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
วันที่ 26 ตุลาคม 2567 - การประกวดรอบภูมิภาค ณ จังหวัดนครราชสีมา ดูรายละเอียดคลิกที่นี่
 

 

 

การประกวดระดับประเทศเท่านั้น ระดับภูมิภาค คลิกที่นี่

วันที่ เวลา รายการ สถานที่
วันที่ 15 กรกฎาคม 2567 00.00 น. เปิดรับสมัคร bct.or.th/registration
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 24.00 น. ปิดรับสมัคร
วันศุกร์ที่
25 ตุลาคม 2567
10.00 - 18.00 น. Music Performance Showcase - รอบชิงชนะเลิศ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
18.30 - 19.30 น.

 • พิธีเปิดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
 • พิธีประกาศผลและมอบรางวัล
วันเสาร์ ที่
26 ตุลาคม 2567
  การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
  Indoor Marching Arts - รอบคัดเลือก
  Stand Still Show - รอบคัดเลือก
  Concert Marching Arts - รอบคัดเลือก
  Marching Field Show - รอบคัดเลือก
  Modern Concert Band - รอบคัดเลือก
 

 • พิธีประกาศผลและมอบรางวัล (เฉพาะประเภท)
วันอาทิตย์ ที่
27 ตุลาคม 2567
  Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
  Indoor Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
  Stand Still Show - รอบชิงชนะเลิศ
  Marching Field Parade - รอบชิงชนะเลิศ
  Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
  Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ
 

 • พิธีประกาศผลการประกวด
 • พิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567
 

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริงวงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2567
ประเภท
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (1-3 นาที / ทีม)
1 16.30   โรงเรียน ภูเก็ต
2 16.35   โรงเรียน ภูเก็ต
3 16.40   โรงเรียน ภูเก็ต
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (1-3 นาที / ทีม)
1 16.45   โรงเรียน ภูเก็ต
2 16.50   โรงเรียน ภูเก็ต
3 16.55   โรงเรียน ภูเก็ต
  17.55 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริงวงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567
ประเภท
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (1-3 นาที / ทีม)
1 16.30   โรงเรียน ภูเก็ต
2 16.35   โรงเรียน ภูเก็ต
3 16.40   โรงเรียน ภูเก็ต
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (1-3 นาที / ทีม)
1 16.45   โรงเรียน ภูเก็ต
2 16.50   โรงเรียน ภูเก็ต
3 16.55   โรงเรียน ภูเก็ต
  17.55 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริงวงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2567
ประเภท
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (1-3 นาที / ทีม)
1 16.30   โรงเรียน ภูเก็ต
2 16.35   โรงเรียน ภูเก็ต
3 16.40   โรงเรียน ภูเก็ต
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (1-3 นาที / ทีม)
1 16.45   โรงเรียน ภูเก็ต
2 16.50   โรงเรียน ภูเก็ต
3 16.55   โรงเรียน ภูเก็ต
  17.55
 • ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
 • พิธีปิดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริง