การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดตรัง

7 กันยายน 2567

Band Competition of Thailand - Trang

    

PSU Trang Marching Band Contest

  • หน้าแรก
  • ระเบียบการประกวด
  • ตารางประกวด
  • ผลประกวด
  • กรรมการตัดสิน
  • รายชื่อวงโยธวาทิต

ระเบียบการประกวด

Marching Field Show

MFS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Concert Marching Arts

CMA

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Stand Still Show

SSS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ
วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


ตารางการประกวด

กำหนดการ
วันที่ เวลา รายการ สถานที่
วันที่ 1 มิถุนายน 2567 00.00 น. เปิดรับสมัคร bct.or.th/registration
วันที่ 15 สิงหาคม 2567 24.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ ที่
7 กันยายน 2567
00.00 - 00.00 น. การประกวดประเภท Stand Still Show - Marching Percussion ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
00.00 - 00.00 น. การประกวดประเภท Concert Marching Arts
00.00 - 00.00 น. การประกวดประเภท Marching Field Show
00.00 - 00.00 น. ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
 

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริง

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567
ประเภท Stand Still Show - Drumline
สถานที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (4-7 นาที / ทีม)
1 10.00   โรงเรียน ตรัง
2 10.10   โรงเรียน ตรัง
3 10.20   โรงเรียน ตรัง
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (4-7 นาที / ทีม)
1 10.30   โรงเรียน ตรัง
2 10.40   โรงเรียน ตรัง
3 10.50   โรงเรียน ตรัง
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (4-7 นาที / ทีม)
1 11.00   โรงเรียน ตรัง
2 11.10   โรงเรียน ตรัง
3 11.20   โรงเรียน ตรัง
  11.30 จบการประกวด


ประเภท Concert Marching Arts
สถานที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (3-5 นาที / ทีม)
1 12.00   โรงเรียน ตรัง
2 12.10   โรงเรียน ตรัง
3 12.20   โรงเรียน ตรัง
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (3-5 นาที / ทีม)
1 12.30   โรงเรียน ตรัง
2 12.40   โรงเรียน ตรัง
3 12.50   โรงเรียน ตรัง
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (3-5 นาที / ทีม)
1 13.00   โรงเรียน ตรัง
2 13.10   โรงเรียน ตรัง
3 13.20   โรงเรียน ตรัง
  13.30 จบการประกวด


ประเภท Marching Field Show
สถานที่ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (6-10 นาที / ทีม)
1 14.00   โรงเรียน ตรัง
2 14.15   โรงเรียน ตรัง
3 14.30   โรงเรียน ตรัง
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (6-10 นาที / ทีม)
1 14.45   โรงเรียน ตรัง
2 15.00   โรงเรียน ตรัง
3 15.15   โรงเรียน ตรัง
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (6-10 นาที / ทีม)
1 15.30   โรงเรียน ตรัง
2 15.45   โรงเรียน ตรัง
3 16.00   โรงเรียน ตรัง
  17.00 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริงผลประกวด

2024

2023

วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


รายชื่อวงโยธวาทิตประเภท Marching Field Show
ลำดับ รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
 ประเภท Concert Marching Arts
ลำดับ รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
 ประเภท Stand Still Show - Drumline
ลำดับ รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด
NE-0000 โรงเรียน   จังหวัด