การประกวดวงโยธวาทิต
แห่งประเทศไทย

Band Competition of Thailand

วงโยธวาทิต

 

Partnership

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต

 

Prestige Sponsor

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต

 

Premier Sponsor

วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
Band Competition of Thailand

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการรับรองจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC) และใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO)

 • วงโยธวาทิต
 • วงเมโลดิก้า

ประเภทการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย (BCT)

ระเบียบการในแต่ละประเภทการประกวด

วงโยธวาทิต

Marching Field Show (MFS)

 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วงโยธวาทิต

Modern Concert Band (MCB)

 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วงโยธวาทิต

Marching Field Parade (MFP)

 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วงโยธวาทิต

Indoor Marching Arts (IMA) - Color Guard

 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วงโยธวาทิต

Concert Marching Arts (CMA)

 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วงโยธวาทิต

Stand Still Drumline
(SSD)

 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วงโยธวาทิต

Stand Still Percussion
(SSP)

 • รุ่นไม่จำกัดอายุ
 • รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
 • รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
วงโยธวาทิต

Individual & Ensemble (INE)

 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 • รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 • รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมัครเข้าร่วมการประกวด

สมัครเข้าร่วมกาปรระกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 เปิดรับสมัครวันที่ 1-15 กรกฎาคม 2566

ติดต่อ

ติดต่อประสานงาน กองประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
90/946 หมู่ 5 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

Call:

Office:  02-117-1135
Fax:  02-058-2840
โทรศัพท์:  0-8877-5599-6 I 0-8877-5599-7