ยินดีต้อนรับเข้าสู่

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยพระราชทานฯ

Band Competition of Thailand
The Royal's Trophy of Thailand for Band Competition


ตารางประกวด BCT 2567

BCT PRACHINBURI

สมัครเข้าร่วมการประกวด

เกี่ยวกับ BCT

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยการรับรองจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC) และใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO) การประกวดเริ่่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2560 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการสนับสนุนของ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยการประกวดครั้งแรกใช้ชื่อว่า Korat Marching Band Competition ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา BCT NAKHON RATCHASIMA และในปี พ.ศ. 2565 ได้จัดการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยขึ้นครั้งแรก ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช โดยมีประเภทการประกวดที่หลากหลายและรุ่นการประกวดที่มีการแบ่งระดับชั้นการศึกษาอย่างชัดเจน

ในปี พ.ศ. 2567 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้พระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานให้กับสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นรางวัลให้กับวงโยธวาทิตที่ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย และนอกจากนี้การประกวดฯ ยังได้ เริ่มให้มีการจัดการประกวดในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้วงโยธวาทิตทั่วประเทศไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประกวดมากขึ้น โดยเริ่มจากจังหวัดภูเก็ต BCT PHUKETจังหวัดเชียงใหม่ BCT CHAING MAI และ BCT PRACHINBURIดาวน์โหลดโลโก้ BCT

รายการประกวด

Band Competition of Thailand


ระบบการตัดสินและคณะกรรมการตัดสิน

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เป็นรายการประกวดที่ได้รับการรับรองและใช้ระบบการตัดสินที่เป็นมาตรฐานสากลจาก World Marching Band Organization และ Asian Marching Band Confederation จึงทำให้การประกวดฯ มีระบบต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐาน มีความรวดเร็วและแม่นยำ ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการประกวดฯ

นอกจากนี้ BCT ยังมีการอบรมพัฒนาทักษะของผู้ตัดสินอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการเชิญคณะกรรมการตัดสินจากต่างประเทศร่วมตัดสินในแต่ละปีด้วย เพื่อประโยชน์ของวงโยธวาทิตที่เข้าร่วมการประกวดฯ จะได้รับฟังคำแนะนำจากคณะกรรมการตัดสินเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงวงโยธวาทิตต่อไป


World Marching Band Organization

ทุกประเภทการปะกวดจะใช้ระบบการตัดสินที่เป็นมาตรฐานในระดับโลกจากองค์การวงโยธวาทิตโลก หรือ WMBO


Asian Marching Band Confederation

คณะกรรมการตัดสินทุกท่านจะผ่านการอบรมและได้รับการรับรองจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย หรือ AMBC

เส้นทางสู่รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหวางวันที่ 25-27 ตุลาคม 2567 เหลืออีก

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

สมัครเข้าร่วมประกวดฯ

สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย Band Competition of Thailand ทุกรายการได้ที่นี่

ติดตามข่าวได้ที่ BCT FACEBOOK

เพื่อความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ของการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทยได้ที่ Facebook Page Band Competition of Thailand.


สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ LINE ID. @bct.or.th เป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดโดยสามารถสอบถามได้ทุกเรื่องตลอดเวลาระเบียบการประกวด

ระเบียบการประกวดสำหรับการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ระดับประเทศเท่านั้น
สำหรับรอบภูมิภาคให้ดูในหัวข้อแยกรายการประกวดแต่ละภูมิภาค คลิกที่นี่

Marching Field Show

MFS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Marching Field Parade

MFS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Concert Marching Arts

CMA

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Indoor Marching Arts

IMA

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Stand Still Show

SSS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Modern Concert Band

MCB

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Music Performance Showcase

MPS

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

BCT Nakhon Ratchasima

BCT NAKHON RATCHASIMA

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ