การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา

26 ตุลาคม 2567

Band Competition of Thailand - Nakhon Ratchaima

  • หน้าแรก
  • ระเบียบการประกวด
  • ตารางประกวด
  • ผลประกวด
  • กรรมการตัดสิน
  • รายชื่อวงโยธวาทิต

ระเบียบการประกวด

Marching Field Parade

MSP

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ

Concert Marching Arts

CMP

ระเบียบการคลิกที่รูปภาพ
วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


ตารางการประกวด

กำหนดการ
วันที่ เวลา รายการ สถานที่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 00.00 น. เปิดรับสมัคร bct.or.th/registration
วันที่ 31 กรกฎาคม 2567 24.00 น. ปิดรับสมัคร
วันเสาร์ ที่
26 ตุลาคม 2567
00.00 - 00.00 น. การประกวดประเภท Concert Marching Arts เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
00.00 - 10.00 น. การประกวดประเภท Marching Field Parade
00.00 - 00.00 น. ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล
 

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริง

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567
ประเภท Marching Street Parade
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (1-3 นาที / ทีม)
1 17.05   โรงเรียน นครราชสีมา
2 17.10   โรงเรียน นครราชสีมา
3 17.15   โรงเรียน นครราชสีมา
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (1-3 นาที / ทีม)
1 17.05   โรงเรียน นครราชสีมา
2 17.10   โรงเรียน นครราชสีมา
3 17.15   โรงเรียน นครราชสีมา
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (1-3 นาที / ทีม)
1 17.05   โรงเรียน นครราชสีมา
2 17.10   โรงเรียน นครราชสีมา
3 17.15   โรงเรียน นครราชสีมา
  18.30 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริง

วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2567
ประเภท Marching Street Parade
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    (3-5 นาที / ทีม)
1 17.05   โรงเรียน นครราชสีมา
2 17.10   โรงเรียน นครราชสีมา
3 17.15   โรงเรียน นครราชสีมา
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    (3-5 นาที / ทีม)
1 17.05   โรงเรียน นครราชสีมา
2 17.10   โรงเรียน นครราชสีมา
3 17.15   โรงเรียน นครราชสีมา
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    (3-5 นาที / ทีม)
1 17.05   โรงเรียน นครราชสีมา
2 17.10   โรงเรียน นครราชสีมา
3 17.15   โรงเรียน นครราชสีมา
  19.00 ประกาศผลการประกวดและพิธีมอบรางวัล

* รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
** เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
*** ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริงผลประกวด

2024

วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


รายชื่อวงโยธวาทิตประเภท Marching Street Parade
ลำดับ รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
 ประเภท Concert Marching Arts
ลำดับ รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายละเอียดวงโยธวาทิต
  Division 1 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
  Division 2 รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
  Division 3 รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา
NE-0000 โรงเรียน   นครราชสีมา