รายชื่อวงโยธวาทิต

Band Competition of Thailand

 • ดูทั้งหมด
 • ภาคเหนือ (N)
 • ภาคกลาง (C)
 • ภาคตะวันออก (E)
 • ภาคตะวันตก (W)
 • ภาคใต้ (S)
วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดภาคเหนือ (N)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
N-000   โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน แพร่   2566                 วงโยธวาทิต
N-000   โรงเรียนเจริญศิลป์ แพร่                     วงโยธวาทิต
N-000   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เชียงใหม่                     วงโยธวาทิต
 


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
NE-000   โรงเรียนบุญวัฒนา นครรชสีมา วงโยธวาทิต 2565
2566
2565               วงโยธวาทิต
NE-000   โรงเรียนพิมายวิทยา นครรชสีมา วงโยธวาทิต 2565
2566
2565               วงโยธวาทิต
NE-000   โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ วงโยธวาทิต   2565               วงโยธวาทิต
NE-000   โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ วงโยธวาทิต   2565               วงโยธวาทิต
NE-000   โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ วงโยธวาทิต   2565               วงโยธวาทิต
NE-000   โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ   2566 2565
              วงโยธวาทิต
NE-000   โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์     2565               วงโยธวาทิต
NE-000   โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ชัยภูมิ   2565 2565               วงโยธวาทิต
NE-000   โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นครรชสีมา วงโยธวาทิต 2565
2566
2565
              วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นครรชสีมา วงโยธวาทิต 2565 2565               วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) นครรชสีมา วงโยธวาทิต 2565
2566
2565
  2566           วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนบึงสาลี นครรชสีมา     2565               วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนเมืองยางศึกษา นครรชสีมา วงโยธวาทิต 2565
2566
2565
              วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ นครรชสีมา     2565               วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์     2565               วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์     2565               วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น   2565                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” นครราชสีมา   2565     2566           วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา นครราชสีมา   2565
2566
                วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วงโยธวาทิต 2565
2566
                วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนบ้านจอหอ นครราชสีมา วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา   2565                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา วงโยธวาทิต 2565
2566
                วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนสีชมพูศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์                     วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนวัดสระแก้ว นครราชสีมา   2565
2566
    2566           วงโยธวาทิต
NE-00   วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
 • NCDA Clarinet Ensemble
 • NCDA Saxophone Ensemble
 • NCDA Trumpet Ensemble
 • NCDA French Horn Ensemble
 • NCDA Trombone Ensemble
 • NCDA Bass Drum Ensemble
นครราชสีมา วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนดอนบอสโกวิทยาา
 • Nebula
 • Donbosco Percussion Ensemble
อุดรธานี   2565                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนสารสาสน์นครราชสีมา นครราชสีมา วงโยธวาทิต 2565
2566
                วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา   2565                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา วงโยธวาทิต 2566     2566           วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช นครราชสีมา   2566                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ นครราชสีมา   2566     2566           วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล นครราชสีมา   2566     2566           วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด                     วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ                     วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ขอนแก่น วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นครราชสีมา   2566     2566           วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ขอนแก่น วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนน้ำซึมวิทยา อุดรธานี   2566                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
 • Nw family by Nw Marching Band
ชัยภูมิ วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา วงโยธวาทิต 2566     2566           วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา                     วงโยธวาทิต
NE-00   โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
 


ภาคกลาง (C)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
C-000   โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี วงโยธวาทิต 2565
2566
                วงโยธวาทิต
C-000   โรงเรียนวังตะเคียนประชานุสรณ์ กำแพงเพชร วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
C-000   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
 • สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา Brass Ensemble
 • Y = e กำลัง x Woodwinds Ensemble
 • Exponential Percussion Ensemble by ODS Wind Symphony
นครนายก วงโยธวาทิต 2565
2566
                วงโยธวาทิต
C-000   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต 2565                 วงโยธวาทิต
C-000   โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
 • "KAI" Drumline Academy by Thai Youth Winds
สมุทรปราการ   2565
2566
                วงโยธวาทิต
C-000   โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต 2565
2566
                วงโยธวาทิต
C-000   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 • PCC Bass line
กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
C-000   โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
C-000   โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร                     วงโยธวาทิต
C-00   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • RMUTT Percussions Trio
 • PTT Percussion Ensemble by RMUTT
ปทุมธานี วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
C-000   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี                     วงโยธวาทิต
C-00   โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง พิจิตร                     วงโยธวาทิต
C-00   โรงเรียนหนองฉางวิทยา อุทัยธานี วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
C-00   โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร                     วงโยธวาทิต
C-00   โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ                     วงโยธวาทิต
C-00   โรงเรียนเลิร์นสาธิตพัฒนา กรุงเทพมหานคร                     วงโยธวาทิต
C-00   โรงเรียนสารสาสน์สุขสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร                     วงโยธวาทิต
C-00   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
C-00   โรงเรียนสตรีวิทยา 2
 • INVP Saxophone Ensemble
กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
C-00   โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร                     วงโยธวาทิต
C-00   โรงเรียนพระนารายณ์ ลพบุรี                     วงโยธวาทิต
 


ภาคตะวันออก (E)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
E-000   โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • กลองใหญ่ไข่ม้วน 8 ROW PERCUSSION TEAM โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
 • Plate Riw [8 Row Perussion Team]
ฉะเชิงเทรา วงโยธวาทิต 2565
2566
                วงโยธวาทิต
E-000   โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)
 • Amethyst Junior By Udomwit C.G.
 • Udomwit Drums line
ปราจีนบุรี วงโยธวาทิต 2565
2566
                วงโยธวาทิต
E-000   โรงเรียนมารีวิทยา ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
E-000   โรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด                     วงโยธวาทิต
E-000   โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี   2566                 วงโยธวาทิต
E-000   โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
E-000   โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี ปราจีนบุรี วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
E-000   โรงเรียนวัฒนานคร สระแก้ว                     วงโยธวาทิต
E-000   โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ชลบุรี วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
E-00   โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา ชลบุรี                     วงโยธวาทิต
E-00   มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 • ศิษย์ลูกแม่ไท้ (รำไพพรรณี)
จันทบุรี   2566                 วงโยธวาทิต
E-00   โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
 • ACR Percussion Ensemble
ระยอง   2566                 วงโยธวาทิต
E-00   โรงเรียนประภัสสรวิทยา ชลบุรี ชลบุรี                     วงโยธวาทิต
E-00   โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ชลบุรี                     วงโยธวาทิต
E-00   โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สระแก้ว                     วงโยธวาทิต
 


ภาคตะวันตก (W)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
W-000   โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี   2565                 วงโยธวาทิต
W-000   โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ราชบุรี วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
W-000   โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี   2566                 วงโยธวาทิต
W-000   โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก   2566                 วงโยธวาทิต
W-000   โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
W-000   โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
 


ภาคใต้ (S)
ID. ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด รายการประกวด เพิ่มเติม
TWMC BCT NCBR N NE C E W S -
S-000   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • Big Shell by SRU
สุราษฎร์ธานี วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
 • Phuket Woodwind Ensemble
ภูเก็ต์ วงโยธวาทิต 2566                 วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน พังงา                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี)
 • Dark Side Drumline
สงขลา                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 • Satit Nstru Brass Ensembles
นครศรีธรรมราช                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนดาราสมุทรภูเก็ต
 • Christical by Darasamuth Phuket
ภูเก็ต                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง วงโยธวาทิต                   วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนอนุบาลสงขลา สงขลา                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ภูเก็ต                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ นครศรีธรรมราช                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนนิรมลชุมพร
 • Niramon Chumphon Brass Ensemble
ชุมพร                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนชุมชนบ้านไทรห้อง นครศรีธรรมราช                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนสตรีระนอง ระนอง                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) สุราษฎร์ธานี                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2
 • Yorwor 2 Band
 • Yorwor 2 Sax Quintet
 • Yorwor 2 Woodwinds
สงขลา                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเสาธงวิทยา
 • Saothongwittaya Woodwind Ensemble
นครศรีธรรมราช                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
 • SuanNakhon Wind Ensemble
นครศรีธรรมราช                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ภูเก็ต                     วงโยธวาทิต
S-000   Together Percussion Ensemble สงขลา                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนมโ
 • UVP Brass Ensemble
สุราษฎร์ธานี                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต ภูเก็ต                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
 • Khanchai Ensemble
สงขลา                     วงโยธวาทิต
S-000   มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สงขลา                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา                     วงโยธวาทิต
S-000   โรงเรียนรัตภูมิวิทยา สงขลา                     วงโยธวาทิต