ตารางการประกวด

การประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566
24-26 พฤศจิกายน 2566

ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช

  • ดูทั้งหมด
  • รายการประกวด
  • วันที่ 1
  • วันที่ 2
  • วันที่ 3


วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลทั้งหมดรายการประกวด
ลำดับ วันที่ เวลา รายการ สถานที่
1 วันอาทิตย์ ที่
26 พฤศจิกายน 2566
10.00 - 11.30 น. Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ เทอร์มินอลฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
2 11.30 - 14.00 น. Marching Field Parade - รอบชิงชนะเลิศ
3 14.00 - 14.20 น. Indoor Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
4 14.30 - 15.20 น. Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ
5 15.30 - 16.30 น. Stand Still Show - รอบชิงชนะเลิศ
6 17.30 - 17.15 น. Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ
7 17.30 - 19.00 น. พิธีประกาศผลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

*รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
**เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
***ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริงวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566

Modern Concert Band - รอบชิงชนะเลิศ (6-10 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
1 10.00 W-0003 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี วงโยธวาทิต
2 10.15 NE-0030 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา วงโยธวาทิต
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
1 10.30 W-0003 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี วงโยธวาทิต
2 10.45 E-0005 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี วงโยธวาทิต
3 11.00 C-0003 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก วงโยธวาทิต
4 11.15 NE-0024 โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา วงโยธวาทิต


Marching Field Parade - รอบชิงชนะเลิศ (6-8 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด เพิ่มเติม
  วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
1 12.00 NE-0019 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา นครราชสีมา วงโยธวาทิต
2 12.10 NE-0032 โรงเรียนอนุบาลชุมพวงวิทยา นครราชสีมา วงโยธวาทิต
3 12.20 NE-0027 โรงเรียนวัดสระแก้ว นครราชสีมา วงโยธวาทิต
4 12.30 NE-0034 โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ นครราชสีมา วงโยธวาทิต
5 12.40 NE-0035 โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล นครราชสีมา วงโยธวาทิต
  วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
1 12.50 NE-0039 โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ นครราชสีมา วงโยธวาทิต
2 13.00 NE-0011 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) นครราชสีมา วงโยธวาทิต
  วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
1 13.10 NE-0043 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา วงโยธวาทิต
  วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
1 13.20 W-0002 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) ราชบุรี วงโยธวาทิต
  วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
1 13.30 NE-0013 โรงเรียนเมืองยางศึกษา นครราชสีมา วงโยธวาทิต
2 13.40 NE-0041 โรงเรียนน้ำซึมวิทยา อุดรธานี วงโยธวาทิต
3 13.50 NE-0042 โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ วงโยธวาทิต
4 14.00 NE-0001 โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา วงโยธวาทิต
5 14.10 NE-0047 โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ วงโยธวาทิต
6 14.20 NE-0006 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ วงโยธวาทิต


Indoor Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ (4-6 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
1 14.40 E-0002 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) ปราจีนบุรี วงโยธวาทิต
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
1 14.50 E-0006 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา วงโยธวาทิต


Concert Marching Arts - รอบชิงชนะเลิศ (2-4 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
1 15.00 E-0004 โรงเรียนมารดานุสรณ์ ตราด วงโยธวาทิต
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
1 15.07 C-0001 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี วงโยธวาทิต
2 15.14 NE-0033 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศโคราช นครราชสีมา วงโยธวาทิต
3 15.21 E-0001 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา วงโยธวาทิต
4 15.28 NE-0001 โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา วงโยธวาทิต
5 15.35 S-0004 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ วงโยธวาทิต


Stand Still Show - รอบชิงชนะเลิศ (4-7 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด เพิ่มเติม
Stand Still Show - Drumline
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
1 16.00 W-0004 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว ตาก วงโยธวาทิต
2 16.10 E-0009 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ชลบุรี วงโยธวาทิต
3 16.20 C-0008 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
1 16.30 NE-0021 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น วงโยธวาทิต
2 16.40 C-0001 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี วงโยธวาทิต
3 16.50 C-0006 โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร วงโยธวาทิต


Marching Field Show - รอบชิงชนะเลิศ (6-10 นาที / ทีม)
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา รหัส ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด เพิ่มเติม
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วงเมโลดิก้า)    
1 17.15 NE-0011 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) นครราชสีมา วงโยธวาทิต
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
1 17.30 NE-0009 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา วงโยธวาทิต
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
1 17.45 N-0001 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน แพร่ วงโยธวาทิต
  รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
1 18.00 NE-0002 โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา วงโยธวาทิต


พิธีประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล
สถานที่ เทอร์มินอลฮอลล์

ลำดับ เวลา   รายการ  
1 19.00   พิธีประกาศผลการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566  

 

*รายการต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะประกาศให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
**เวลาโดยประมาณเท่านั้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเวลาที่วงโยธวาทิตแสดงจริง โดยจะใช้ระบบการจัดลำดับแบบต่อเนื่องเมื่อวงโยธวาทิตแสดงจบ
***ในวันประกวดให้ทุกทีมติดตามเวลาการประกวดกับทีมงานอย่างสม่ำเสมอ โดยเวลาใน website อาจจะไม่มีการอัปเดตและไม่ตรงกับเวลาประกวดจริง

Print Friendly and PDF