INDIVIDUAL & ENSEMBLE

 

รางวัล

ประเภท Individual & Ensemble ทุกประเภท

ชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัล............

 

 • ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรเป็นไฟล์ PDF

 

คุณสมบัติของวงโยธวาทิตและผู้เข้าประกวด

รุ่นไม่จำกัดอายุ

 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของอายุ

 

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งอายุต้องไม่เกิน 19 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

 

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

 • ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของสัญชาติ
 • ผู้เข้าประกวดทุกตำแหน่งอายุต้องไม่เกิน 15 ปี โดยเกิดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551

 

ประเภทการประกวด

 • Individual
  • Marching Snare
  • Marching Tenor
  • Keyboard Percussion
  • Timpani
  • Latin Percussion
  • Woodwinds
  • Brass
  • Color Guard
 • Ensemble จำนวนผู้เข้าร่วมการประกวดระหว่าง 6-25 คน
  • Marching Snare
  • Marching Tenor
  • Marching Bass Drum
  • Concert Percussion
  • Woodwinds
  • Brass
  • Mix Instruments

 

รายละเอียดการประกวด

กฎทั่วไป

 1. ใช้ระบบการตัดสินจากองค์การวงโยธวาทิตโลก (WMBO) โดยในแต่ละรุ่นจะใช้เกณฑ์การตัดสินที่แตกต่างกัน
 2. เลือกบทเพลงที่ใช้ในการประกวดได้อิสระ โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้านลิขสิทธิ์ของเพลงที่ใช้ในการประกวดทุกกรณี
 3. ผู้ที่อยู่ในพื้นที่การแสดง ต้องเป็นผู้เข้าประกวดเท่านั้น
 4. ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ที่เป็นเชื้อเพลิงหรือประกายไฟ และสัตว์ทุกชนิด อย่างเด็ดขาด
 5. ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดนตรีไฟฟ้า

 

พื้นที่

 • ขนาดสนามการประกวด 5x10 หลา (สามารถออกนอกเขตพื้นที่ ๆ กำหนดได้ ตามความเหมาะสม)

 

เวลา

 • เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่ต่ำกว่า 1 นาที และไม่เกิน 3 นาที
 • การจัดสนาม อุปกรณ์ต่าง ๆ และการวอร์มอัพ ไม่มีการจับเวลาและตัดคะแนน แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 3 นาที ใช้ระบบ Intersect System
 • หลังจากการประกาศจบลงแล้ว เสียงดนตรีเสียงแรก หรือ การขยับท่าทางต่าง ๆ ครั้งแรก จะเริ่มจับเวลาในการประกวด หากหลังจากการประกาศจบลงแล้วไม่มีการบรรเลงหรือการการขยับท่าทางต่าง ๆ เกิดขึ้น จะเริ่มจับเวลาหลังจากเวลาผ่านไป 15 วินาที
 • หลังจากประกวดสิ้นสุดลงแล้ว การขนอุปกรณ์และเครื่องดนตรีออกจากสนามไม่มีการจับเวลา แต่ทั้งนี้ไม่ควรเกิน 1 นาที ใช้ระบบ Intersect System

 

การตัดคะแนนและบทลงโทษ

 • หากใช้เวลาการประกวดเกินหรือน้อยกว่าตามที่กำหนดไว้ ตัดคะแนน 0.1 คะแนน ทุก 3 วินาที
 • กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่อายุเกิน หรือจำนวนผู้เล่นเกินจากที่กติกากำหนด ต้องถูกตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดเท่านั้น
 • หากจำนวนผู้ลงประกวดน้อยกว่ากติกากำหนด จะถูกตัด 1 คะแนน ทุก ๆ 1 คน จนครบจำนวนที่กติกากำหนด
 • กรณีตรวจเจอผู้เล่นที่จำนวนเกินกว่าที่กติกากำหนด ต้องตัดผู้เล่นที่เกินออกจนครบตามจำนวนที่กติกากำหนด
 • การถอนตัวออกจากการประกวดในระหว่างช่วงเวลาที่ทำการประกวด ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องทำหนังสือชี้แจงวัตถุประสงค์พร้อมสาเหตุของการถอนตัวมายังสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย และลงนามโดยผู้มีอำนาจองค์กร ซึ่งการถอนตัวจะสมบูรณ์เมื่อได้รับการยินยอมจากสมาคมฯ เท่านั้น การกระทำการใดใดที่เป็นการฝ่าฝืนและ/หรือไม่เป็นไปตามกฏ ระเบียบ หรือข้อบังคับของการประกวด ทางคณะกรรมการจัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ิในการตัดสิทธิในการเข้าร่วมประกวดทุกรายการที่จัดโดยสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี

 

 

วงโยธวาทิต

ระบบการตัดสิน

ระบบการตัดสินโดยองค์การวงโยธวาทิตโลก World Marching Band Organization (WMBO)

* เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการตัดสินได้ที่ www.wmbc.org


ประกาศเมื่อวันที่ 6/06/2565

V. 65/1

 

Print Friendly and PDF

การสมัครเข้าประกวด

กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ คลิกที่นี่

ค่าสมัครเข้าร่วมประกวด

ประเภท Individual 500 บาท / คน

ประเภท Ensemble 1,000 บาท / ทีม


บัญชีสำหรับชำระค่าสมัคร

วงโยธวาทิต

ธนาคารไทยพานิชย์

เลขที่บัญชี : 111-5633-100
ชื่อบัญชี : สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์