วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด
 
ผลการประกวด รอบชิงชนะเลิศ
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
วันที่ 29-30 ตุลาคม 2565

 

ประเภท Marching Field Show

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Music
40 คะแนน
Visual
30 คะแนน
GE
30 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา 35.100 25.150 26.800 87.050 ทอง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)


ประเภท Modern Concert Band วงใหญ่

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Performance
60 คะแนน
Musicality
20 คะแนน
GE
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนสุรนารีวิทยา นครราชสีมา 57.150 19.000 19.500 95.650 ทองระดับสูง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Modern Concert Band วงเล็ก

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Performance
60 คะแนน
Musicality
20 คะแนน
GE
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ นครนายก 53.850 16.900 18.100 88.850 ทอง
2 โรงเรียนสาธิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร 52.650 16.800 18.000 87.450 ทอง
3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา นครราชสีมา 52.800 16.300 18.100 87.200 ทอง
4 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 49.200 15.800 16.400 81.400 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Concert Marching Arts

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Music
60 คะแนน
Visual
20 คะแนน
GE
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา 49.640 16.500 17.200 83.350 ทอง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Marching Field Parade
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Music
60 คะแนน
Visual
20 คะแนน
GE
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา ศรีสะเกษ 50.700 16.500 17.600 84.800 ทอง
2 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี 48.900 15.500 15.200 79.600 เงิน
3 โรงเรียนเมืองยางศึกษา นครราชสีมา 46.800 16.300 15.100 78.100 เงิน
4 โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” นครราชสีมา 47.175 15.700 14.600 77.275 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Marching Field Parade
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Music
60 คะแนน
Visual
20 คะแนน
GE
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นครราชสีมา 47.475 16.300 15.000 78.775 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Marching Field Parade
วงโยธวาทิต รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Music
60 คะแนน
Visual
20 คะแนน
GE
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 49.200 16.700 16.400 82.300 ทอง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Marching Field Parade
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Music
60 คะแนน
Visual
20 คะแนน
GE
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) นครราชสีมา 48.375 16.200 14.400 78.975 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Marching Field Parade
วงเมโลดิก้า รุ่นนักเรียนไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Music
60 คะแนน
Visual
20 คะแนน
GE
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนบ้านจอหอ นครราชสีมา 48.450 16.300 17.800 82.450 ทอง
2 โรงเรียนหนองไผ่ผดุงกิจวิทยา นครราชสีมา 45.300 15.900 14.200 75.400 เงิน
3 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ชัยภูมิ 45.525 15.500 14.100 75.125 เงิน
4 โรงเรียนวัดสระแก้ว นครราชสีมา 44.325 15.500 13.500 73.325 เงิน
5 โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา 43.350 15.100 12.800 71.250 ทองแดง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Stand Still Show

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Music
80 คะแนน
Artistry
20 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 68.200 18.100 86.300 ทอง
2 โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร 67.600 17.800 85.400 ทอง
3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น 65.400 17.350 82.750 ทอง
4 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา นนทบุรี นนทบุรี 63.200 16.750 79.950 เงิน
5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น 62.000 16.100 78.100 เงิน
6 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) สมุทรปราการ 58.600 14.950 73.550 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)

 

 

INDIVIDUAL & ENSEMBLE

ประเภท Individual Marching Snare

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 นายภูวเดช สัมฤทธิ์ ฉะเชิงเทรา 43.250 42.250 85.500 ทอง
2 นายชนม์สวัสดิ์ จันทร์กระแจะ สมุทรปราการ 42.500 41.000 83.500 ทอง
3 นายจักรพันธ์ จิตร์ลักษณ์ ฉะเชิงเทรา 42.000 40.750 82.750 ทอง
4 นายนิติธร คลังปัญญาทรัพย์ นครปฐม 41.250 40.000 81.250 เงิน
5 นายราเชนร์ ปาทาน นครราชสีมา 41.000 39.250 80.250 เงิน
6 นายณภัทร ม่วงศรีสันต์ นนทบุรี 40.000 39.000 79.000 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Individual Marching Tenor

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 นายเศรษฐพงศ์ วิชาวงค์ ฉะเชิงเทรา 43.000 42.250 85.250 ทอง
2 นายเอกณัฏฐ์ รุ่งเรืองธนันต์ กรุงเทพมหานคร 40.250 39.250 79.500 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Individual Brass

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 นายสิทธิโชค เสตานุช สุราษฎร์ธานี 32.500 37.000 69.500 ทองแดง
2 นายเอกพล ทองคำ สุราษฎร์ธานี 31.250 32.250 63.500 ทองแดง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Individual Color Guard

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 นายปรัตถกร ศรีทองใบ ฉะเชิงเทรา 43.750 44.750 88.500 ทอง
2 นายจักรวรรดิ สุวดิษฐ์ ปราจีนบุรี 43.750 42.000 85.750 ทอง
3 นายพรพิษณุ เรืองพิศาล ปราจีนบุรี 42.250 42.250 84.500 ทอง
4 นางสาวลลิตา สุวรรณคำ ปราจีนบุรี 42.250 41.750 84.000 ทอง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Ensemble Marching Snare

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 Big Shell by SRU สุราษฎร์ธานี 42.500 41.000 83.500 ทอง
2 Udomwit Drums Line ปราจีนบุรี 37.750 38.250 76.000 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Ensemble Marching Bass Drums

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 กลองใหญ่ไข่ม้วน 8 ROW PERCUSSION TEAM เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา 44.250 42.250 86.500 ทอง
2 PCC Bassline กรุงเทพมหานคร 38.500 36.500 75.000 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Ensemble Woodwinds

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 NCDA Saxophone Ensemble นครราชสีมา 41.000 41.500 82.500 ทอง
2 Y = e กำลัง x Woodwinds Ensemble นครนายก 39.000 34.750 73.750 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Ensemble Brass

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 NCDA Trumpet Ensemble นครราชสีมา 45.250 38.000 83.250 ทอง
2 สิกขา วิรุฬฺหิ สมฺปตฺตา Brass Ensemble นครนายก 44.000 36.000 80.000 เงิน

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Ensemble Color Guard

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 Nebula อุดรธานี 42.500 42.500 85.000 ทอง
2 Amethyst Junior By Udomwit C.G. ปราจีนบุรี 41.250 41.750 83.000 ทอง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ประเภท Ensemble Concert Percussion

ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
กรรมการ 1
50 คะแนน
กรรมการ 2
50 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 Exponential Percussion Ensemble by ODS Wind Symphony นครนายก 42.500 42.000 84.500 ทอง
2 Donbosco Percussion Ensemble อุดรธานี 41.250 41.000 82.250 ทอง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)

ผลการประกวด ประจำปี 2565