วงโยธวาทิต

นายศุภณัฐ เตียวต่อสกุล

JP-00057

 

วงโยธวาทิต

WMBO ID. CETH-0062


ประวัติ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร หลักสูตร บริหารบัณฑิต ได้ผ่านการอบรมมาตรฐานกรรมการตัดสินวงโยธวาทิตจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC) ด้านกรรมการตัดสินวงโยธวาทิตระดับมาตรฐานตามหลักสากล เป็นผู้แสดงและ ผู้ฝึกสอนในการแข่งขันวงโยธวาทิต การแข่งขันคัลเลอร์การ์ดและวงดรัมไลน์ทั้งไทยละต่างประเทศ ร่วมทำโชว์และรวมออกแบบภาพแปรขบวนทั้งในต่างประเทศ

ปัจจุบันเป็นวิทยากรและผู้ฝึกสอน ให้กับโรงเรียน Ave Maria Convent ณ ประเทศมาเลเซีย และเป็นวิทยากรพิเศษให้ตามโรงเรียนทั้งไทยอีกหลายโรงเรียน

 

ผลงานเด่น

  • รางวัลชนะเลิศ Marching Band Show, รางวัล Favorite Marching Show (ขวัญใจสื่อ) ณ Jember ประเทศอินโดนีเซีย
  • เป็นผู้ฝึกสอน Color Guard และจัดทำโชว์ให้กับโรงเรียน Ave Maria Convent ณ ประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าร่วมงาน 2019 Shanghai Spring International Music Festival ณ มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน และได้รับรางวัลระดับความสามารถ Gold Level Award