วงโยธวาทิต

นายพงษ์ศิริ ทิพย์เทียมพงษ์

JP-00056

 

วงโยธวาทิต

WMBO ID. CETH-0057


ประวัติ

การศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา หลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีสากล แขนงวิชาวงโยธวาทิต ได้ผ่านการอบรมมาตรฐานกรรมการตัดสินวงโยธวาทิตจากสมาพันธ์วงโยธวาทิตแห่งเอเชีย (AMBC) และผู้ฝึกสอนจากสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้ฝึกสอนและที่ปรึกษาให้กับวงโยธวาทิตและวงดรัมไลน์ เข้าร่วมการแข่งขันในไทยและต่างประเทศจำนวนมากกว่า 40 โรงเรียน ปัจจุบันเป็นวิทยากรพิเศษและผู้ฝึกสอนเกี่ยวกับ Color Guard ให้กับโรงเรียนมากมายและเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวงโยธวาทิต

 

ผลงานเด่น

  • เข้าร่วมการแข่งขันวงโยธวาทิตโลก ประเทศอินโดนีเซีย ที่เมือง Jember ปี พ.ศ.2560 Marching band (ได้รับรางวัลชนะเลิศ) Favorite Marching Show (รางวัลขวัญใจสื่อมวลชน)
  • ได้รับรางวัลผู้แสดงประกอบดีเด่นประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2562 และรางวัลอื่นๆ อีกหลายรายการในด้านวงโยธวาทิตและคัลเลอร์การ์ด
  • ได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการตัดสิน (word marching band organization) การประกวดคัลเลอร์การ์ด และดรัมไลน์ประจำปี 2562 งานมหกรรมดนตรีเฉลิมพระเกียรติ ณ มหาลัยกรุงเทพธนบุรี
  • ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการตัดสินวงโยธวาทิตเอเชีย ( AWMC ) ในประเภทคัลเลอร์การ์ด มีผู้เข้าประกวดจากหลายประเทศ ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย ใต้หวัน และไทย ในประเภท Individual Color Guard และประเภท Ensemble Color Guard