วงโยธวาทิต

ดร.ภมรพรรณ โกมลภมร

JP-00055

 

วงโยธวาทิต

WMBO ID. CETH-0055


ประวัติ

ปัจจุบันท่านเป็นวาทยกรประจำวงไทยแลนด์ฟิล (Thailand Philharmonic Orchestra) อาจารย์ประจำสาขาการการอำนวยเพลงและรวมวงใหญที่วิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท่านเป็นวาทยกรควบคุมวงมหิดลซิมโฟนีออร์เคสตร้า (Mahidol Symphony Orchestra) วงมหิดลบราสแบนด์ (Mahidol Brass Band) และสอนวิชาการอำนวยเพลง ดร.ภมรพรรณ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในรายการ the American Prize จากประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาการอำนวยเพลงในรายการประกวดประจำ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๖๐ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและรางวัลCareer Encouragement Citationในรายการเดียวกันในรายการประกวดประจำ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๖๑ และในปีเดียวกันนั้นท่านเข้ารอบ Finalist ในรายการ Ernst Bacon Memorial Award For The Performance Of American Music อีกด้วย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ดร.ภมรพรรณ ได้รับเชิญให้เป็นวาทยกรให้กับวงต่างๆ มากมายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บทเพลงทั้งดนตรีคลาสสิก, ละครเพลง, อุปรากรและดนตรีร่วมสมัย ได้แก่ ประเทศ Italy, the Czech Republic, Singapore, Malaysia, Hong Kong, Macau, Thailand, and the United States [New York, Georgia, Illinois, Texas, Maryland] อาทิเช่น ใน พ.ศ. ๒๕๕๘ ดร.ภมรพรรณ ได้รับเชิญไปอำนวยเพลงให้กับวงโนวาออร์เคสต้า (Nuova Orchestra) ณ เมือง อูดิเน่ ประเทศอิตาลี ในเทศกาลเฉลิมฉลองปีที่ ๙๑ ในการมาเยือนของวาทยกรระดับโลก ออร์สโตริโน่ เรสปิกี้ (Ottorino Respighi), วงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิคออร์เคสตร้า (Thailand Philharmonic Orchestra), ดาลาสวินส์ (Dallas Winds), วงอิลินอยสเตจวินด์ซิมโฟนี (Illinois State Wins Symphony), วงบางกอกศิลปากรวินด์ออร์เคสตร้า (Bangkok Silpakorn Wind Orchestra) และ ไทยแลนด์ยูธวินด์ออร์เคสตร้า (Thailand Youth Wind Orchestra), มหิดลวินด์ซิมโฟนี (Mahidol Wind Symphony), มหิดลเตรียมอุดมดนตรีออร์เคสต้า (Mahidol Pre-college Orchestra) และ วง Unity Orchestra ในค่ายดนตรี Project Unity ภายใต้การควบคุมของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี เป็นต้น

อีกทั้งยังได้รับเชิญให้เป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่าทั้งในไทยและต่างประเทศ ทำการอบรมวงดุริยางค์เครื่องเป่าและอภิปรายให้ความรู้เกี่ยวกับการรวมวง และการบริหารการจัดการวงใหญ่แก่สถาบันต่างๆ อีกด้วย ใน พ.ศ. ๒๕๖๐ ท่านได้รับเลือกให้เป็นผู้ช่วยวาทยกรให้กับ Richard Rosenberg ในงานเทศกาลดนตรี National Music Festival ที่รัฐแมรี่แลนด์ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เป็น 1 ใน 8 คนที่ผ่านคัดเลือกให้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์กับวาทยกรหญิงระดับโลก Marin Alsop และเป็น 1 ใน 12 คนที่ผ่านคัดเลือกให้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ในรายการ The inaugural Reynolds Conducting Institute at the 72nd Midwest International Band and Orchestra Conference กับ H Robert Reynolds ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ดร. ภมรพรรณ จบการศึกษาปริญญาเอก ด้าน การอำนวยเพลง จาก มหาวิทยาลัยเท็กซัส ออสติน กับอาจารย์ Jerry Junkin โดยในระหว่างการศึกษาปริญญาเอกนั้นท่านได้ทุนจากทางมหาลัยเผื่อดำรงตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วยและผู้ช่วยสอน และจบการศึกษาปริญญาโท จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล กับ Dr. Christopher Hughes และ ปริญญาตรีด้านดนตรีปฎิบัติ เครื่องมือ ทรัมเป็ต จากมหาวิทยาลัย มหิดล เช่นกัน ดร.ภมรพรรณได้เข้าร่วมอบรมการอำนวยเพลงและร่ำเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์มากมาย อาธิ เช่น Carl St. Clair, John Farrer, James Collin, Dirk Brossé, Adrian Gnam, Gregory Pritchard, Salvatore Di Vittorio, Mark Scatterday, Donald Hunsberger, Kevin Sedatole, H. Robert Reynolds, Dr. Jeannine Wagar, Dr. Dennis Fisher, Dr. James Sherry, Prof. Goesta Mueller, Prof. Alfonso Scarano, อาจารย์พินัย ปรีชาภรณ์ และ อาจารย์บัณฑิต อึ้งรังษี ระหว่างทำงานนั้นท่านทำงานที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลนั้นท่านได้เคยควบคุมวงมหิดลซิมโฟนิคแบนด์ (Mahidol Symphonic Band), มหิดลบราสแบนด์ (Mahidol Brass Band), มหิดลคอนเสิร์ตแบนด์ (Mahidol Concert Band) และ ไทยแลนด์ป็อปออร์เคสตร้า (Thailand Pop Orchestra) อีกทั้งเป็นผู้ก่อตั้งวงเอแมสแชมเบอร์ อองซอมเบอร์ (Amass Chamber Ensemble) ซึงเป็นวงที่มุ่งเน้นในการพัฒนา ส่งเสริม การเล่นรวมวง โดยริเริ่มจากการรวมกลุ่มเล็ก และขยายใหญ่ จนเป็นกล่ายเป็นวงเอแมสแชมเบอร์ออร์เคสตร้า (Amass Chamber Orchestra) ดร.ภมรพรรณยังเป็นผู้ก่อตั้งวงมหิดลบราสแบนด์ (Mahidol Brass Band) ซึ่งเป็นวงบราสแบนด์วงแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบดั่งเดิมตามต้นฉบับแบบวงบราสแบนด์ของประเทศอังกฤษอย่างแท้จริง ซึ่งภายในระยะเวลาแค่ 2 ปีนั้น วงมหิดลบราสแบนด์ภายใต้การควบคุมของดร.ภมรพรรณ ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเยี่ยม สามารถเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังมีผลงานการแสดงอย่างต่อเนื่องและได้รับเชิญไปแสดงในเทศกาลดนตรีต่างๆในประเทศอยู่เสมอ