วงโยธวาทิต

ดร.สุรสีห์ ชานกสกุล

JP-00021

 

วงโยธวาทิต

WMBO ID. CETH-0071


ประวัติ

สุรสีห์ ชานกสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หัวหน้ากลุ่มทรัมเป็ตแห่งวงดุริยางคฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย เป็นศิลปินทรัมเป็ตชาวไทยที่มากความสามารถในหลากหลายด้านและเป็นที่ต้องการตัวมากอีกคนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นผลงานการบันทึกเสียงทรัมเป็ตให้ศิลปินไทยมากมายและให้กับค่ายเพลงต่างๆ (Studio Recording) อาทิ แกรมมี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ อาร์ เอส โปรโมชั่ น เบเกอรี่มิวสิค เลิฟอีส รวมถึง เป็นนักดนตรีสบทบเบื้องหลังให้กับศิลปิน เป็นครูสอนวงโยธวาทิต นักดนตรีคลาสสิค และอื่นๆอีกมากมาย

สุรสีห์ศึกษาการเล่นทรัมเป็ตจากการเข้าร่วมกิจกรรมวงโยธวาธิตในระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง และระดับในระดับมัธยมปลายที่ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ณที่แห่งนี้ได้ศึกษาทรัมเป็ต และการสอนวงโยธวาธิต จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลักจากจบการศึกษา เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาดนตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ เริ่มการเป็นนักดนตรีอาชีพในปี 2541ที่ วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ

สุรสีห์สำเร็จ การศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทางด้านการแสดงดนตรีและการสอนดนตรี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โจเซฟ โบว์แมน

ปัจจุบัน สุรสีห์ เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมถึงเป็นนักดนตรีในตำแหน่ง Principal Trumpet ของวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย (TPO) นักดนตรีสมทบให้กับ วงSoul After Six และที่ปรึกษาสมาคมวงโยธวาธิตแห่งประเทศไทย

สุรสีห์ฺเป็นศิลปินทรัมเป็ต ให้กับ Vincent Bach Stradivarius