วงโยธวาทิต

นายอนุสรณ์ พรเนรมิต

JP-00013

 

วงโยธวาทิต

WMBO ID. CETH-0049


ประวัติ

มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการทำงานด้าน Percussion และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ Southwind Drum และ Bugle Corps และเข้าร่วมแข่งขันในรายการ DCI เมื่อปี 2002 ปัจจุบันได้ทำงานด้านการสอนวงโยธวาทิต, เรียบเรียงและประพันธ์เพลงวงโยธวาทิต,จัดอบรมและให้คำปรึกษาให้กับวงโยธวาทิตในโรงเรียนมัธยมต่างๆ และวง Drumline ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศและเขาได้เป็นกรรมการผู้ตัดสินวงโยธวาทิตและได้ตัดสินในการแข่งขันวงโยธวาทิตในรายการต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (เช่น Thailand World Music Championship , Jember Open Marching Band Competition) มีโอกาสได้ทำงานให้กับวงโยธวาทิตและได้รับรางวัลมากมายทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ (ชนะเลิศจากการแข่งขัน Drumline 16 ครั้ง / Drumline Battle 6 ครั้ง / ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิต 10 ครั้ง ฯลฯ ) ปัจจุบันป็นผู้ควบคุมวง Nexus Indoor Percussion (อดีตคือ Max Percussion Theatre) ชนะเลิศจาก Thailand Drumline 7 ครั้ง และ WGI Thailand Regional 1 ครั้งและยังได้เข้าร่วม WGI 2013 ในรุ่น Independent ระดับ World Class และเขาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวิทยา 2 ชนะเลิศในการประกวด Asian Marching Arts ในรุ่น Scholastic Class 2 ครั้ง และยังเคยเป็นหัวหน้ากลุ่มผู้ฝึกสอนกลุ่ม Percussion ให้กับวง Siamyth Drums and Bugle Corp ในปี 2011-2014 และเคยผู้ฝึกสอนด้าน Percussion ให้กับวงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารี ,วง Jember Indoor Percussion ของประเทศอินโดนีเซีย (ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 ครั้งจากรายการ WGI Asia Regional ที่ประเทศ อินโดนีเซีย, มาเลเซียและฟิลิปปินส์) และ ฯลฯ นอกจากนี้เขายังเป็น Percussion Artist ของ Yamaha, Evans drumheads และเป็นศิลปินให้กับไม้กลอง Innovative Percussion Iและปี 2019 เขาได้รับการคัดเลือกให้เป็น TWMC Hall of Fame