วงโยธวาทิต

นายชัยรัตน์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล

JP-00008

 

วงโยธวาทิต

WMBO ID. CETH-0056


ประวัติ

ชัยรัตน์ เฉลิมศักดิ์ตระกูล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควิชาเครื่องกระทบจังหวะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาโทเเละปริญญาตรี ด้านการเเสดงดนตรีจากวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้ศึกษาด้านคลาสสิคเพอคัสชั่น เเละ มาร์ชชิ่งเพอคัสชั่นกับอาจารย์ระดับชั้นนำเเละระดับโลกหลายท่าน ทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ

กรรมการผู้ตัดสินรายการแข่งขันดนตรีวงโยธวาฑิต ทั้งในและต่างประเทศ เป็นผู้ฝึกสอนเเละประพันธ์ Frontline Percussion ให้กับวงโยธวาฑิตเเละวงดรัมไลน์ ทั้งในเเละต่างประเทศ อาทิ Freedom Percussion Ensemble, Jit Sin Philharmonic Orchestra, Penang Chinese Girls’ High School เเละวงอื่นๆ อีกมากมาย