flag TEAM ID. S-0024

โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

จังหวัดภูเก็ต


About

flag TEAM ID. S-0024


โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์

วงโยธวาทิตของโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ควบคุมการแสดงโดยนางสาวอุไรวรรณ ปล้องไหม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ และ นางสาวขวัญฤดี เอี้ยวเล็ก รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ ควบคุมการฝึกซ้อมและสอนโดย นายนิติพงษ์ ทองเกลี้ยง


วงโยธวาทิตของโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ มาใน Theme สีของโรงเรียนคือขาวแดง ที่มีทั้งความรักความบริสุทธิ์และเลือดนักสู้ และได้ทำการส่งแข่งขันในรายการ BTC เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการค้นคว้าหาประสบการณ์ให้กับนักเรียนวงโยธวาทิตของโรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์ เพื่อเก็บเกี่ยวหาความรู้ และความถนัดของนักเรียน โรงเรียนเราอาจจะเป็นโรงเรียนที่เล็กแต่ใจเราสู้ ไม่น้อยเท่ากับโรงเรียนอื่น


encourage