flag TEAM ID. NE-0047

โรงเรียนขุขันธ์

จังหวัดศรีสะเกษ


About

flag TEAM ID. NE-0047


โรงเรียนขุขันธ์

วงโยธวาทิตโรงเรียนขุขันธ์มีที่ตั้งอยู่ที่60 หมู่ที่ 3 ถนนเจริญราษฏร์สมบัติต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์จ.ศรีสะเกษ วงโยธ วาทิตโรงเรียนขุขันธ์เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและประกวดวงโยธวาทิตธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ปี2559 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (ประเภทเดินขบวนพาเหรด)และในการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ Thailand World Music Championships วงโยธวาทิตโรงเรียนขุขันธ์เคยเข้าร่วมการประกวด ในปี2561 และในปี2565


ในปี2561 วงโยธวาทิตโรงเรียนขุขันธ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Street Parade Division1 และรายการ Ama Winds Independent Class ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 ทั้งสองรายการ

ในปี2565 วงโยธวาทิตโรงเรียนขุขันธ์เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ Street Parade Division1 ได้รับรางวัลรอง ชนะเลิศอันดับที่ 1 และแข่งขันรายการWoodwinds Battle Professional Class ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2


encourage