flag TEAM ID. NE-0041

โรงเรียนน้ำซึมวิทยา

จังหวัดอุดรธานี


About

flag TEAM ID. NE-0041


โรงเรียนน้ำซึมวิทยา

ประวัติวงโยธวาทิตโรงเรียนน้ำซึมวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สถานที่ตั้ง บ้านน้ำซึม ตำบลหนองแวง อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี ผู้อำนวยการวง ว่าที่ร้อยเอกวิทยา เครือทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 6 รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมวิทยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 6 ผู้ให้การสนับสนุน นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีencourage