flag TEAM ID. NE-0040

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

จังหวัดขอนแก่น


About

flag TEAM ID. NE-0040


โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นวงโยธวาทิตโรงเรียนประถม ในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น เริ่มต้นจากวงดุริยางค์ จนช่วงปี 2543 เริ่มเป็นวง Melodian และพัฒนาการมาเรื่อย จนเป็นวงโยธวาทิต และเมื่อ ธันวาคม 2565 ได้เริ่มก่อตั้งวง SSN DRUMLINE เป็นครั้งแรกencourage