flag TEAM ID. NE-0039

โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0039


โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์

วงเมโลดิก้า โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ครูผู้ฝึกสอน นายขจรพงค์ ดำเกิด ผู้อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายสุริยะ พิมพ์พรหมา ผู้อำนวยโรงเรียน และยังมีท่านพ่อนภดล รุ่งประเสริฐ เป็นผู้อุปถัมภ์


วงเมโลดิก้าโรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์เป็นวง melodica ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนสมาชิกทั้งหมด 45 คน ที่ใช้เวลาว่างจากการเรียนรวมตัวกันฝึกซ้อม ช่วงเย็นและวันหยุดในการฝึกซ้อม เป็นวงน้องใหม่ยังไม่เคยลงแข่งขันหรือประกวดที่ไหนมาก่อน


encourage