flag TEAM ID. NE-0027

โรงเรียน​วัด​สระแก้ว​

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0027


โรงเรียน​วัด​สระแก้ว​

วง​ดุริยางค์​โรงเรียน​วัดสระแก้วเริ่มก่อตั้ง​มาพร้อมกับโรงเรียน​ แต่เป็นวงที่มีเฉพาะ​กลองแต๊ก​ จนเมื่อปี พ.ศ.2533 มีการปรับปรุง​ เพิ่มเครื่องเป่าเมโลเดี้ยนเข้าไป​ จนเป็นรูปแบบวงเมโลเดี้ยนที่สมบู​รณ์ วง​ดุริยางค์​วัดสระหลังจากก่อตั้ง​ ก็ออกงานบริการ​ชุมชน​ เรื่อยมา​ อาทิเช่น​ นำขบวนนักกีฬา​ในงานกีฬา​จังหวัด, กีฬาภายใน​โรงเรียน, กีฬาระดับเขต​พื้นที่​ เดินขบวนในงานย่าโม​ เมื่อปีพ.ศ.2550 พิธีเปิดกีฬา​ซีเกมส์​ ครั้งที่จังหวัด​นครราชสีมา​ได้เป็นเจ้าภาพ​ วงดุริยางค์​วัดสระแก้ว​ ได้เป็นหนึ่งในวงดุริยางค์​ที่นำขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามในพิธีเปิด​อีกด้วย


รางวัล​ที่ได้รับ

-ปี​ 2533 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ2​ ในรายการประกวด​วงเมโลเดี้ยน​ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา​ยุว​กาชาดไทย

-ปี​ 2561​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​ อันดับ1​ ในการแข่งขัน​ Korat​ marching​band​ compettition ครั้งที่1​ ประเภท​ วงเมโลเดียน

-ปี​ 2562​ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 3 ในการแข่งขัน​ Korat​ marching​band​ compettition ครั้งที่2 ประเภท​ วงเมโลเดียน


encourage