flag TEAM ID. NE-0024

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0024


โรงเรียนสุรนารีวิทยา

วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2500 มีบันทึกว่า วงแตรวง หญิงล้วน (วง Brass Band) โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้ทำการบันทึกเทปในรายการโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งเป็นรายการเพื่อการศึกษาของกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหลักฐานยืนยันว่าวงดนตรีนี้มีอายุมากกว่า 60 ปี พ.ศ. 2526 อ.อดุลย์ เปลื้องสันเทียะ ปรับรูปแบบให้เป็นวงโยธวาทิตเต็มวง และวงประสบความสำเร็จในด้านการแสดงเป็นเกียรติประวัติของวงหลายครั้ง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และในปีพ.ศ. 2557 ทางวงได้พัฒนารูปแบบเป็นวง Girls Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลมนั่งบรรเลงหญิงล้วน ปัจจุบัน ดร. ธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียน ยังให้การสนับสนุนต่อเนื่อง โดยมี นาฏอนงค์ ประพิณ เป็นผู้จัดการวง และ อภิวุฒิ มินาลัย และทีมงานเป็นผู้ฝึกสอนและอำนวยเพลง วงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา มีปรัชญาในการแสดงดนตรีคือ Play Music For Music


ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีผลงาน ชนะเลิศ คอนเสิร์ตนั่งบรรเลง ในเมืองโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก และชนะเลิศประเภทนั่งบรรเลง และรางวัลผู้อำนวยเพลงยอดเยี่ยมในเทศกาลดนตรีจากเมือง ราสเทเดร์ ประเทศเยอรมนี

ผลงาน การเข้าแข่งขันชิงแชมป์โลก เทศกาลวงดุริยางค์เครื่องลมนานาชาติ International Winds Festival ครั้งที่ 22 ณ กรุงปราค สาธารณรัฐเช็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล 1) เหรียญทองและเกียรตินิยมยอดเยี่ยม 95.33 คะแนน (Gold With Honor) 2) เพลงบังคับยอดเยี่ยม (Best Test Piece) 3)ชนะเลิศ Class นักเรียน (Middle Class) 4) วาทยากรยอดเยี่ยม (Best Conductor)

และผลงานในปี พ.ศ. 2566 ชนะเลิศประเภทเดินแถวพาเหรด ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และได้รับการสนับสนุนจากกรมพลศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ ให้ไปประกวดได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดวงนั่งบรรเลงจากเทศกาลวงดุริยางค์เครื่องลม ในเมือง ริวาร์ เดล การ์ด้า ประเทศอิตาลี เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมหญิงล้วน โรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเหรียญทองจากการประกวด World Music Contest หรือ WMC จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 8 ครั้ง ติดต่อกันทุก ๆ 4 ปี ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน และยังครองแชมป์ 3 สมัยจากการประกวด TWMC รุ่น Modern Concert Band ซึ่งจัดโดยสมาคมวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทยอีกด้วย


encourage