flag TEAM ID. NE-0018

โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0018


โรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา”

วงโยธวาทิตโรงเรียนสีคิ้ว”สวัสดิ์ผดุงวิทยา” สังกัดอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2539โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ สมพร ปานะชาติ โดยมีเจตนาเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของนักเรียน จนมาถึงในปี 2565 ท่านผู้อำนวยการ เชาวลิต เกิดกลาง ได้เล่งเห็นความสำคัญของกิจกรรมวงโยธวาทิต จึงได้สนับสนุน และพัฒนาเพื่อให้นักเรียนเกิดศักยภาพทางด้านดนตรี


ผลงาน เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2540 สนับสนุนโดยกรมพลศึกษา ธนาคารทหารไทย จำกัด ณ สนาม 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 17 ประจำปี 2541 สนับสนุนโดยกรมพลศึกษา ธนาคารทหารไทย จำกัด ณ สนามศุภชลาสัย ได้รับรางวัลเหรียญทอง


encourage