flag TEAM ID. NE-0013

โรงเรียนเมืองยางศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0013


โรงเรียนเมืองยางศึกษา

ได้มีการก่อตั้งเมื่อปี พุทธศักราช 2563 โดยมีสมาชิกทั้งหมด 11 คน และได้มีการพัฒนาศักยภาพ และได้มีการเปิดรับสมัครสมาชิกโดยการใช้กิจกรรมชุมนุมวงโยธวาทิต และได้มีส่วนร่วมในการออกไปให้บริการชุมชน หน่วยงานราชการ และกิจกรรมภายในโรงเรียนจึงทำให้นักเรียนให้ความสนใจมากขึ้นตามลำดับ พร้อมได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในวงโยธวาทิตเพิ่มเติมในปี 2564 - ปัจจุบัน และวงโยธวาทิตได้มีการเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์นครชัยบุรินทร์ ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ,เข้าร่วมการประกวงวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 และเข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ประจำปี 2565 เป็นต้นencourage