flag TEAM ID. NE-0002

โรงเรียนพิมายวิทยา

จังหวัดนครราชสีมา


About

flag TEAM ID. NE-0002


โรงเรียนพิมายวิทยา

เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2526 โดยเริ่มพัฒนาฝึกซ้อมเพื่อบรรเลงเพลงชาติ และมีส่วนร่วมบรรเลงเพลงในงานเทศกาล พิธีการ ต่าง ๆ ในชุมชนอำเภอเมืองพิมาย

จนปี พ.ศ.2534 ได้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประเภท ข. ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ รวมถึงรางวัลชนะเลิศบรรเลงเพลงไทยยอดเยี่ยม ต่อมาในปี พ.ศ.2558 วงโยธวาทิตโรงเรียนพิมายวิทยาได้เริ่มพัฒนาขึ้นใหม่อีกครั้งเพื่อให้บริการโรงเรียน ชุมชนในทุก ๆ ด้าน และได้เข้าร่วมการประกวดในรายการต่าง ๆ


ปี พ.ศ.2560 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวงโยธวาทิต ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโดยกรมพลศึกษา ประเภทการเดินขบวนพาเหรด (Parade)

ปี พ.ศ.2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย (TWMC) ในประเภท Marching Street Parade Division 1 และ Woodwinds Battle Professional Class

ปี พ.ศ.2563 ได้รับรางวัลอันดับ 6 การประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานฯ แห่งประเทศไทย (TWMC) ในประเภท Drumline Battle Professional Class

ปี พ.ศ.2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงโยธวาทิตนครชัยบุรินทร์ ครั้งที่ 1


encourage