flag TEAM ID. E-0009

โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

จังหวัดชลบุรี


About

flag TEAM ID. E-0009


โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง)

วงโยธวาทิตโรงเรียนบ้านคลองมือไทรก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) เข้าร่วมการประกวดวงโยธวาทิตนานาชาติ ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 14 The 14th Thailand International Marching Competition 2022 (TIMC) ณ ศูนย์การค้าเซนทรัล อยุธยาฮอลล์ ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านคลองมือไทร (สว่างไสวราษฎร์บำรุง) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับความสามารถเหรียญทอง 83 คะแนน ได้รับถ้วยเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ และ ได้รับรางวัล best visual โรงเรียนบ้านคลองมือไทรฯ ขอขอบคุณแรงใจแรงเชียร์จากผู้ปกครอง และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านencourage