วงโยธวาทิต

วงโยธวาทิต
ดูในโทรศัพท์มือถือโปรดปัดไปทางซ้ายที่ตารางเพื่อดูข้อมูลทั้งหมด


ผลการประกวด รอบชิงชนะเลิศ

การประกวดวงโยธวาทิตภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง ประจำปี 2566
ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
วันที่ 9 กันยายน 2566

ประเภท Concert Marching Arts

รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ระดับ
ความสามารถ
   โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
ทอง
   โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง
ทอง
   โรงเรียนนราธิวาส นราธิวาส
ทอง
   โรงเรียนแจ้งวิทยา สงขลา
ทอง
   โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา
ทอง
   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
เงิน
   โรงเรียนวรนารีเฉลิม สงขลา
เงิน
   โรงเรียนกันตังพิทยากร ตรัง
เงิน
   โรงเรียนพัทลุง พัทลุง
เงิน
   โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) สงขลา
เงิน
   โรงเรียนเสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช
เงิน
   โรงเรียนทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
ทองแดง

ผลการประกวดแบบจัดระดับความสามารถเท่านั้น ไม่มีลำดับที่รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ระดับ
ความสามารถ
   โรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี สงขลา
ทอง
   โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์) ตรัง
ทอง
   โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม สุราษฎร์ธานี
เงิน
   โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบูรณ์ นครศรีธรรมราช
เงิน
   โรงเรียนวัดนานอน ตรัง
เงิน

ผลการประกวดแบบจัดระดับความสามารถเท่านั้น ไม่มีลำดับที่รุ่นไม่เกินชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อวงโยธวาทิต จังหวัด ระดับ
ความสามารถ
   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ทอง
   โรงเรียนเทศบาลเชิงทะเล (ตันติวิท) ภูเก็ต
เงิน
   โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สุราษฎร์ธานี
เงิน
   โรงเรียนบ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สุราษฎร์ธานี
เงิน

ผลการประกวดแบบจัดระดับความสามารถเท่านั้น ไม่มีลำดับที่

ระเบียบการประกวด

  • 2024 SOON
การประกวดวงโยธวาทิตภาคใต้

รายละเอียด