วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
วงโยธวาทิต
ผลการประกวด รอบชิงชนะเลิศ
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Show
40 คะแนน
Area 1
30 คะแนน
Area 2
30 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา 35.867 26.250 26.475 88.592 ทอง
2 โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา 35.067 25.725 26.250 87.042 ทอง
3 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ 34.800 25.200 25.800 85.800 ทอง
4 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 33.600 24.375 25.650 83.625 ทอง
5 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ 33.867 23.325 24.975 82.167 ทอง
6 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ 29.867 20.850 22.275 72.992 เงิน
7 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์ 30.533 17.025 23.025 70.583 ทองแดง
8 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ชัยภูมิ 23.800 10.875 15.150 49.825 -

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ผลการประกวดรอบคัดเลือก จังหวัดชัยภูมิ
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชัยภูมิ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Show
40 คะแนน
Area 1
30 คะแนน
Area 2
30 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม ชัยภูมิ 29.400 19.050 23.250 71.700 ทองแดง
2 โรงเรียนเทศบาล 1 (อนุบาลเด็กน่ารัก) ชัยภูมื 22.000 18.450 17.250 57.700 -

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ผลการประกวดรอบคัดเลือก จังหวัดนครราชสีมา
ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Show
40 คะแนน
Area 1
30 คะแนน
Area 2
30 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา 33.600 25.800 26.100 85.500 ทอง
2 โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา 32.400 25.350 25.950 83.700 ทอง
3 โรงเรียนเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 32.300 23.550 25.500 81.350 เงิน
4 โรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร นครราชสีมา 27.400 22.950 25.200 75.550 เงิน
5 โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) นครราชสีมา 24.900 20.250 21.600 66.750 ทองแดง
6 โรงเรียนบึงสาลี นครราชสีมา 22.200 20.700 19.950 62.850 ทองแดง
7 โรงเรียนเมืองยางศึกษา นครราชสีมา 23.700 19.950 18.450 62.100 ทองแดง
8 โรงเรียนบ้านเสลาถั่วแปบ นครราชสีมา 22.100 18.750 20.100 60.950 ทองแดง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ผลการประกวดรอบคัดเลือก จังหวัดบุรีรัมย์
ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 13 มกราคม 2565
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Show
40 คะแนน
Area 1
30 คะแนน
Area 2
30 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ 31.500 25.050
24.900 81.450 เงิน
2 โรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์ 28.700 19.050 21.150 68.900 ทองแดง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)ผลการประกวดรอบคัดเลือก จังหวัดสุรินทร์
ณ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ (สวนช้าง)
วันที่ 11 มกราคม 2565
ลำดับ โรงเรียน จังหวัด คะแนน
Show
40 คะแนน
Area 1
30 คะแนน
Area 2
30 คะแนน
คะแนนรวม
100 คะแนน
ระดับ
ความสามารถ
1 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ 32.900 24.750 25.200 82.850 ทอง
2 โรงเรียนสุรวิทยาคาร สุรินทร์ 31.800 22.950 25.500 80.250 เงิน
3 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ 30.600 24.300 23.500 78.450 เงิน
4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ 28.200 19.500 22.800 70.500 ทองแดง

ดูตารางคะแนน คลิกที่นี่ (Recap)

ระเบียบการประกวด

  • 2023 SOON
การประกวดวงโยธวาทิตนครชัยบุรินทร์

รายละเอียด