วงโยธวาทิต

โรงเรียนสุรนารีวิทยา
โรงเรียนสุรนารีวิทยา


วงโยธวาทิต  รายการแสดง

Brussel Requiem

Modern Concert Band - รุ่นไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


Song List- - -


Song List- - -


Song List- - -


Song List

- - -


Song List

เกี่ยวกับ

วงโยธวาทิต

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนสุรนารีวิทยา (จ.นครราชสีมา) ในปี พ.ศ. 2500 มีบันทึกว่า วงแตรวง หญิงล้วน (Brass Band) โรงเรียนสุรนารีวิทยา ได้มาบันทึกเทปในรายการโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม เป็นรายการเพื่อการศึกษาของกรมประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2526 อ.อดุลย์ เปลื้องสันเทียะ ปรับรูปแบบให้เป็นวงโยธวาทิตเต็มวง และวงประสบความสำเร็จในด้านการแสดงเป็นเกียรติประวัติของวงหลายครั้ง ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2557 เพิ่มรูปแบบเป็นวง Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลมนั่งบรรเลงหญิงล้วน

ปัจจุบันนาย วิลาศ ดวงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรนารีวิทยา และคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การสนับสนุนต่อเนื่อง โดยมี นาฏอนงค์ ประพิณ เป็นผู้จัดการวง และ อภิวุฒิ มินาลัย เป็นครูผู้ฝึกสอนและอำนวยเพลง วงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา มีปรัชญาในการแสดงคือ Play Music For Music


วงโยธวาทิต

ผลงาน พ.ศ. 2558 ชนะเลิศ คอนเสิร์ตนั่งบรรเลง World Association of Marching Show Bands (WAMSB) ณ เมืองโคเปนเฮเกน เดนมาร์ก และชนะเลิศประเภทนั่งบรรเลง และรางวัลผู้อำนวยเพลงยอดเยี่ยมในเทศกาลดนตรี WAMSB Germany เมือง Rastede

พ.ศ. 2563 เข้าแข่งขันชิงแชมป์โลก เทศกาลวงดุริยางค์เครื่องลมนานาชาติ International Winds Festival ครั้งที่ 22 ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก ได้รับรางวัลชนะเลิศ 4 รางวัล 1)เหรียญทองและเกียรตินิยมยอดเยี่ยม 95.33 คะแนน (Gold With Honor) 2)เพลงบังคับยอดเยี่ยม (Best Test Piece) 3)ชนะเลิศ Class นักเรียน (Middle Class) 4)วาทยากรยอดเยี่ยม (Best Conductor)

เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมหญิงล้วน โรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่ได้รับเหรียญทองจากการประกวด World Music Contest หรือ WMC จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จำนวน 8 ครั้ง ติดต่อกันทุก ๆ 4 ปี ตลอดระยะเวลา 32 ปีที่ผ่านมาจนปัจจุบัน