วงโยธวาทิต

โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)
โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)


วงโยธวาทิต  รายการแสดง

- - -


Song List- - -


Song List- - -


Song List- - -


Song List

- - -


Song List

เกี่ยวกับ

วงโยธวาทิต

โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)

โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)

โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) ได้ก่อตั้งวงเมโลเดียน ขึ้นในปี พ.ศ.2540 เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และยังเสริมสร้างระเบียบ วินัย ทักษะ รวมถึงการทำงานเป็นทีม ให้กับนักเรียน โดยให้นักเรียนที่มีความสนใจ ชื่นชอบ และรักในการเล่นดนตรี

พ.ศ. 2559 นายเดชา รวมใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ในขณะนั้น ได้สนับสนุนและส่งเสริมเพื่อต้องการพัฒนาวงให้ดียิ่งขึ้น พ.ศ. 2561 - ปัจจุบันวงเมโลดิก้าโรงเรียนตำบลโคกกรวดกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) ได้พัฒนาขึ้นตามลำดับ ตามมาตรฐานของวงโยธวาทิต ในรูปแบบต่างๆ โดยการนำของ นายสามารถ ขอพึ่งกลาง , นายชัยวัฒน์ คารมย์กลาง และนายสมศักดิ์ ช่างไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ตามลำดับ โดยใช้ชื่อว่า วงเมโลดิก้าโรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) (Tambon Kokgruad Melodica Marching & Concert Band)


วงโยธวาทิต

ผลงาน ปี 2541 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดวงเมโลเดียน ระดับประถมศึกษา เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาดไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2541 ปี 2561 ได้รับรางวัลชมเชย วงเมโลดิก้า ระดับประถมศึกษา ประเภท Marching Parade ในรายการ Korat Marching Band Competition ครั้งที่ 1 ปี 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วงเมโลดิก้า ระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) ประเภท Marching Parade ในรายการ Korat Marching Band Competition ครั้งที่ 2

ปี 2563 ได้รับรางวัล ระดับความสามารถเหรียญทองแดง ประเภท Parade Division 2 ในรายการ North Eastern Winds Festival 2020 ครั้งที่ 2 ปี 2565 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 1 วงเมโลดิก้า ระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) ประเภท Marching Parade ในรายการการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์นครชัยบุรินทร์ ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ปี 2565 ได้รับรางวัล ระดับความสามารถเหรียญเงิน ประเภท Pianica Concert ในรายการ การประกวดวงโยธวาทิตนั่งบรรเลง ครั้งที่ 3 North Eastern Winds Festival 2022 ปี 2565 ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 วงเมโลดิก้า ระดับประถมศึกษา(ขยายโอกาส) ประเภท Marching Parade ในการการประกวดวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย (Band Competition Of Thailand) ประจำปี 2565