วงโยธวาทิต

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)
โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)


วงโยธวาทิต  รายการแสดง

- - -


Song List- - -


Song List- - -


Song List- - -


Song List

- - -


Song List

เกี่ยวกับ

วงโยธวาทิต

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ)

เริ่มก่อตั้งปี 2558 ได้เครื่องมาทำวงโยธวาทิต ได้ลงแข่งรายการ การประกวดวงโยธวาทิต ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2562 ประเภท การเดินแถวมาร์ชชิ่ง ได้ระดับเหรียญทองแดง และรายการ การปวดกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคประจำปี 2562 โซน กรุงเทพฯและปริมณฑล ประเภท เดินแถว Marching Parade ได้ระดับเหรียญทองแดง และ คฑากรดีเด่น
วงโยธวาทิต